Regulamin wypożyczalni rowerów elektrycznych:

1. Wypożyczane rowery są własnością Marwi Mariusz Wiewióra. 43-300 Bielsko-Biała, Sempołowskiej 42/3, Nip. 547-202-69-43
2. Wypożyczalnia zlokalizowana jest w Bielsku-Białej, ul. Sempołowskiej 42/3 
3. Wypożyczony rower jest sprawny technicznie i w takim samym stanie powinien zostać zwrócony wypożyczalni. 
4. Rower należy zwrócić w terminie deklarowanym. Zwrot roweru po terminie opłaconym powoduję pobranie dodatkowej opłaty zgodnie z cennikiem wypożyczalni zawartym w umowie. O przedłużeniu terminu zwrotu należy poinformować pracownika wypożyczalni pod numerem telefonu: 530758701. Jeżeli po 12 godzinach od deklarowanego terminu zwrotu, wypożyczający nie zwróci sprzętu ani nie powiadomi o przewidywanym terminie zwrotu, będzie to traktowane jako kradzież i zostanie zgłoszone na Policję. 
5. Rowery i akcesoria należy odpowiednio wcześniej zarezerwować poprzez formularz (co najmniej na dzień przed rezerwacją). 
6. Wypożyczenie oraz zwrot roweru odbywa się w miejscu oznaczonym w umowie 
7. Wypożyczający ma obowiązek zapoznać się ze stanem technicznym roweru w momencie wynajęcia oraz zaraz po jego wydaniu. 
8. Cennik znajdujący się na stronie NaSportowo-bb.pl stanowi integralną cześć niniejszego regulaminu. 
9. Aby wypożyczyć rower należy: 
• przedstawić dowód osobisty lub dwa inne dokumenty ze zdjęciem (prawo jazdy lub paszport) 
• być osobą pełnoletnią i trzeźwą 
• podpisać umowę wypożyczenia roweru oznaczającą akceptację zasad oraz regulamin wypożyczalni 
• wnieść zaliczkę rezerwacyjną 50 zł, Brak wpłaty jest równoznaczne z anulacją zamówienia. 
• wnieść opłatę na miejscu za wypożyczenie roweru wg cennika i wymaganej kaucji 
10. Pracownik wypożyczalni ma prawo odmówić wypożyczenia roweru bez podania przyczyny. 
11. W przypadku pozostawienia roweru poza wypożyczalnią, należy go zabezpieczyć przed kradzieżą. 
12. Osoba wypożyczająca rower ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody od momentu wypożyczenia roweru do czasu jego zwrotu. W przypadku uszkodzenia roweru jest zobowiązana pokryć koszt naprawy. 
13. W przypadku utraty wypożyczonego roweru lub jego wyposażenia na skutek kradzieży lub zgubienia wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości roweru lub jego wyposażenia + koszty wypożyczenia określone w cenniku oraz powinien niezwłocznie powiadomić Policję a zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży przedstawić w Wypożyczalni. 
14. W przypadku wypożyczenia rowerów i akcesoriów przez grupę zorganizowaną konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie terminu oraz ilości i rodzaju rowerów z pracownikiem wypożyczalni. 
15. Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wypożyczalni Rowerów NaSportowo-BB.pl z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w czasie korzystania z wypożyczonego sprzętu. 
16. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w czasie użytkowania roweru i akcesoriów z winy Wypożyczającego. 
17. Jeżeli pracownik wypożyczalni uzna Klienta za niewiarygodnego, może odmówić wypożyczenia roweru bez podania przyczyny. 
18. Wypożyczający zgadza się pokryć wszystkie szkody i kary związane z użytkowaniem roweru wynikające z nieprzestrzegania przepisów prawa obowiązujących w Polsce, w tym wynikających z przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego. 
19. Wypożyczający będąc uczestnikiem ruchu drogowego jest obowiązany przestrzegać zasad poruszania się po drogach i czyni to tylko i wyłącznie na własna odpowiedzialność. 
20. Wypożyczający zobowiązuje się do przestrzegania warunków Regulaminu. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2022r. 
21. Wypożyczający zobowiązuje się do: 
– Korzystania z roweru i akcesoriów zgodnie z przeznaczeniem; 
– Przestrzegania zakazu użyczania roweru i akcesoriów osobom trzecim; 
– Niezwłocznego zgłoszenia pracownikowi wypożyczalni o problemach z korzystaniem ze sprzętu i odstawienia sprzętu do wypożyczalni w razie stwierdzenia jakiejkolwiek usterki; 
– Zaniechanie samodzielnego dokonywania napraw, modyfikacji, wymiany części; 
– Pokrycia kosztów naprawy uszkodzonego roweru lub jego wyposażenia, oraz akcesoriów, wynikłych z winy wypożyczającego; 
– Pokrycia kosztów nowego roweru i akcesoriów w przypadku zniszczenia wypożyczonego sprzętu; 
– Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez wypożyczalnie NaSportowo-BB.pl zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO, i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych. 22. Wypożyczalnia rowerów NaSportowo-BB.pl jako administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania – np. przy zawieraniu umowy sprzedaży towarów lub usług. Administrator dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.

Copyright ©2022 NaSportowo-BB.pl, All Rights Reserved.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem